Certificats energètics

Certificació energètica d’edificis existents.  A partir de 1 de juny de 2013 és obligatori a tots els edificis existents de compra-venda i/o lloguer segons RD 235/2013. (Excepte edificis o habitatges amb un ús inferior a 4 mesos a l’any, i amb un consum previst d’energia < 25% del consum anual).

  • Informe de consum energètic mínim i no necessitat de certificació energètica
  • Informe anual de consums i costos energètics
  • Optimització tarifària i de potència.
  • Detecció, reclamació i seguiment d’errors de facturació.
  • Auditoria energètica de comunitats de veïns i habitatges.