Hem canviat d'oficina

05/03/2018

Gran Via de Jaume I, 35acc, 2n 1a GIRONA 17001

Tel. 872 215 299 - serpa@serpa.cat - www.serpa.cat

Hem canviat d'oficina, però no hem anat gaire lluny. A partir d'ara ens podeu trobar a:

Gran Via de Jaume I, 35acc, 2n 1a GIRONA 17001

Tel. 872 215 299 - serpa@serpa.cat - www.serpa.cat