Equip

A través d’un equip interdisciplinar, format per ambientòlegs, tècnic superior en gestió dels recursos naturals i paisatgístics, geògraf i enginyer de camins, canals i ports, treballa en el disseny i desenvolupament de projectes, estudis i informes de temàtica ambiental i paisatgística en l’àmbit del planejament urbanístic, l’enginyeria ambiental i la gestió del territori. També redacta projectes d'urbanització i dissenya xarxes de serveis; treballa en tots els seus estudis amb sistemes d’informació geogràfica (SIG). 

SERPA es va fundar l'any 2001 i actualment està dirigida per l'enginyer de camins, canals i ports Josep Aleix Comas Herrera. A més, la seva plantilla actual està formada per dos ambientòlegs, un tècnic superior en gestió dels recursos naturals i paisatgístics i un geògraf, especialitzats en avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, sistemes d’informació geogràfica, plans de gestió  i projectes de restauració d'espais naturals, d'enginyeria civil i d'urbanització i estudis d'inundabilitat amb el recolzament i col·laboració d’ altres professionals quan és necessari.

També es disposa de diversos col·laboradors per la realització de tasques específiques i concretes d’altres camps per a projectes més amplis que requereixen de serveis tècnics addicionals (advocats especialistes en urbanisme, topògrafs, arquitectes, geòlegs, etc.)