Equip

A través d’un equip interdisciplinar, format per ambientòlegs, enginyer de camins, canals i ports, enginyer tècnic industrial, biòloga i geògraf, treballa en el disseny i desenvolupament de projectes, estudis i informes de temàtica ambiental i paisatgística en l’àmbit del planejament urbanístic, l’enginyeria ambiental i la gestió del territori. També elabora projectes per l’obtenció de llicències ambientals, redacta projectes d'urbanització i dissenya xarxes de serveis; treballa en tots els seus estudis amb sistemes d’informació geogràfica (SIG). 

SERPA es va fundar l'any 2001 i actualment està dirigida per l'enginyer de camins, canals i ports Aleix Comas Herrera. A més, la seva plantilla actual està formada per dos ambientòlegs, un enginyer tècnic industrial, una biòloga i un geògraf, especialitzats en avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, sistemes d’informació geogràfica, projectes i legalització d’activitats, plans de protecció civil, projectes d'enginyeria civil i d'urbanització i estudis d'inundabilitat amb el recolzament i col·laboració d’ altres professionals quan és necessari.

També es disposa de diversos col·laboradors per la realització de tasques específiques i concretes d’altres camps per a projectes més amplis que requereixen de serveis tècnics addicionals (advocats especialistes en urbanisme, topògrafs, arquitectes, dissenyadors gràfics, etc.)