Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini serpa.cat pertanyen a Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, amb domicili a av. Sant Francesc, 21, 5è A, de Girona (17004). El CIF de Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL és B55024418

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL o de terceres persones amb qui Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a serpa.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB SERPA.CAT

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.